Vallás idézetek

Hontalan vagyok
mert hiszek a jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

- Mi a művészet?
- Betegség.
- A szerelem?
- Káprázat.
- A vallás?
- Divatos pótszer, a hit helyett.

Mikor érzem
Hatalmas jelenléted
Térdre hullok
Bocsánatért kiáltok
S nem érzek mást
Mint csodálatos szereteted
Ami csakis
A mennyből jöhet.

Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék benne, magam tenném...

Az őszinte hála elegendő. A hála szárnyakon repül, ahová repülnie kell. Az ima jobban tudja útját, mint te, aki imádkozol. Hányan hitték, hogy Jupiterhez könyörögnek, holott Jehovához imádkoztak....

Aki egyszer hitt, abból sohasem lesz teljesen hitetlen ember - mondta a márki, - Mindig megmarad benne a kétség.

A vallás nem egyéb, mint a korlátolt emberi elmék olyasmivel való elfogadása, ami felfoghatatlan számunkra.

A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam:...

Csak egy Isten létezik, de a világot megosztja, hogy hogy viszonyulnak hozzá nyájai.

Minden dogma igyekszik elpusztítani a szabad szellemet, nehogy az szemlélődés útján a dogmát semmisítse meg.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1