Vallás idézetek

Nem te teszed a jót, Istené a jóság, a te szavaid és cselekedeteid által is ő szól.

Nem tudok csodát felajánlani önöknek. Ha valakinek lenne csodatévő hatalma, én is az ő segítségét kérném.

Aki szemtől szemben kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét, annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki erre törekszik,...

Aki hisz, az a hitét nyilvánosan is meg akarja mutatni. Még akkor is, ha az a hit nem Istenbe vetett, hanem valami eszmébe.

Ráeszmélt, hogy nagy különbség van veszély és félelem között. "Aki a Magasságos rejtekében lakik..." - így kezdődött a zsoltár. (...) Egy darabig mondogatta, megállás nélkül, és félelme ellenére...

Ott rossz kedély nem férhet el,
hol néhány jó társ énekel,
nincs ott irigység, gyűlölet,
viszály, harag nem sért szivet,
gőg, gond s minden, mi húsba mar,
bú, bánat elmúlik hamar,
ki dalban örömét...

Nem vagyok sörivó, korsócsapkodó, füstöt eregető, drogot osztogató keresztény. Inkább vagyok Istent szerető, Sátánnal megküzdő, Jézusért élő, világot változtató keresztény. Krisztus katonája vagyok.

Isten nem gazdaságellenes, csak szeretné jó sáfárok kezében látni a kincseit, akik nem felejtik el, hogy semmi nem az övék.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1