Kategóriák: 

- Vagy úgy. A férfiak mindig valami ellenszolgáltatást követelnek a nőktől. Nem így van? Érdek nélküli szívesség egyszerűen nem létezik.
- Ne legyen olyan elbizakodott, Laurent kisasszony.
- Nem vagyok elbizakodott. De nincs-e közmegegyezés a férfiak között, amely szerint hajnal kettőkor minden nő csodaszép?
- Íme, a visszájára fordított nemi sovinizmus! Magának aztán lesújtó véleménye van a férfiakról!

Sandra Brown - Francia selyem