Tudomány idézetek

Az ész nem annyira teremtő erő, mint inkább összehangoló és ellenőrző. Még a legtisztábban logikai szférában is az intuíció az, ami először érkezik el az újhoz.

A modern technika legyőzi az időt, embertársaim! Éljen a huszadik század, amely gyermekeivé fogadott bennünket, s végtelen távlatokat nyitott előttünk, valamint utódaink előtt!

Lehetséges persze, hogy valaki egyszerre tudós és hívő ember, de úgy vélem, hogy a szó legmélyebb értelmében vett tudós nem lehet ilyen.

Mindenki Faustnak születik, arra, hogy mindent hatalmába kerítsen, mindent megpróbáljon, mindent kifejezzen. Az elődök és kortársak tévedései tették tudóssá Faustot. A taszítás törvénye alapján, az...

A tudomány az, hogy elfogadjuk, ami működik, és elutasítjuk, ami nem. S ehhez sokkal több bátorságra van szükség, mint gondolnánk.

Minden igazi művész - akár tudatában van, akár nem - az elmenélküliségből, a belső csöndből alkot. Ezt követően az elme csak formába önti a kreatív sugallatot vagy fölismerést. Még a nagy tudósok is...

Megadván az okot, a természet minden eredményt a legegyszerűbb módon hoz létre, amelyen csak létre lehet hozni.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1