Tudás idézetek

Sohasem bölcs dolog, ha az ember fitogtatja, amit tud. Én az utolsó pillanatig mindent itt tartok - kocogtatta meg a homlokát. - A megfelelő pillanatban aztán... lecsapok... mint a párduc... és mon...

Élet és szellem két olyan hatalom vagy szükségszerűség, amelyek közé az ember be van ékelődve. Életének a szellem adja meg az értelmét és a legnagyobb kibontakozás lehetőségét. A szellem számára...

Ne hidd, ha azt mondják, hogy amit nem tudsz, az nem árthat meg. Ez a legnagyobb hazugság a világon. Nézz meg mindent, járj a magad útján s akkor nem árt meg semmi. Ha nem szép, amit látsz, hát aztán...

Senki ne akarja bemesélni azt, hogy tisztában volt saját zsenialitásával: a zseni ostoba kaland, tudja, hogy mit mer, de azt már nem, hogy mit ér.

Hans Paasche afrikaija így beszél: Az embereknek nincs szükségük időmutatókra. Nappal világos van, éjszaka sötét. Reggel följön a nap, délben egészen magasan áll és este lemegy. Az élet pedig a...

Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem tanulni pedig: veszedelmes.

Sokkal inkább, mint valaha, az emberiség válaszút előtt áll. Az egyik ösvény kétségbeeséshez és végső reménytelenséghez vezet. A másik a teljes pusztuláshoz. Imádkozzunk, hogy bölcsen a helyes utat...

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1