Igazság idézetek

Tudnod kell, hogy az emberek nem ok nélkül ragaszkodnak a középszerűhöz, a zavaroshoz és a vajákoshoz, az illúziókhoz és a szobatiszta félismeretekhez, tehát a műveletlenséghez. Mert a műveltség...

Minél inkább eltérnek a nézeteink, annál valószínűbb, hogy legalább egyikünknek igaza van.

Ünnepelem és becézem az igazságot, bárki kezéből kapom; alighogy felbukkan a látóhatáron, már el is hajigálom legyőzött fegyvereimet, és vígan megadom magam néki...

Az igazat szóló ellenség messze kívánatosabb a színlelő barátnál, aki kedved szerint beszél.

Hogyan olvassuk az újságot? Én az utolsó oldaltól, a sportrovattól visszafele haladva szoktam. (...) Hajlok arra a véleményre, miszerint a sportról szóló híradások a legmegbízhatóbbak - és ez a...

Az igazság nem hathat másként, csakis saját erejével, mely szelíden és mégis erőteljesen hatol az elmékbe.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1