Hatalom idézetek

Ha egyes emberek bejelentik, hogy megvalósítják a földi paradicsomot, nagyon óvatosnak kell lenni, mert majdnem mindig pokol lesz belőle.

Általános érvényű, hogy tartós és valódi tekintélyt és tiszteletet akkor lehet kialakítani, ha azt pozitív érzelmek támasztják alá. A félelemből, szorongásból szavatolt dominancia nem konstruktív.

Mert minden rossz a hatalommal való visszaélésből származik... De mi, boldogtalanok semmit sem akarunk hatalmunkból elveszíteni, s nem vesszük észre, hogy éppen hatalmunk tesz boldogtalanná bennünket.

Ha a jogbitorlás és a visszaélések célja a zsarnoki hatalom megszerzése, s eme szándék a nép számára nyilvánvalóvá válik, a népnek joga és kötelessége az ilyen uralmat lerázni és sorsát, biztonságát...

Ha a hatalomnak nincs semmilyen kontrollja - illetve csakis saját maga -, a rendszer szükségszerűen önkényuralomba torkollik.

A diktatúra páncélt ölt, mert célja a hódítás; a demokrácia meztelen, mert célja a meggyőzés.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1