Hatalom idézetek

Halljatok engem, ti sóhajtozó emberek!
A fájdalom s megbánás szomorúságai
A halottakra és haldoklókra hagyatik,
A népre, mely még nem ismer engem.

Ha uralkodsz, megismered a hatalmat. Ez vakmerő felelőtlenséghez vezethet, fájdalmas túlzásokhoz, továbbá a legszörnyűbb pusztuláshoz - az elvadult élvhajhászáshoz.

Azt mondják, ha a jó tétlen marad, a gonosz győz, pedig azt kellene mondaniuk, hogy a gonosz mindenképpen győz.

Be kellett látnom, hogy állásomban tehetetlen vagyok, s azt csak a legjobb szándéktól vezérelve tartottam meg.

A győztesek bukásának oka pedig, hogy a csúcsra jutott politikusok és gazdasági hercegek csalhatatlanságuk bizonyítékát látják elért sikereikben.

Kellemes vigasz a közepes ember számára az a tudat, hogy a nagyság alighanem a legmagányosabb állapot a világon.

A világ azoknak a kezében van, akiknek van bátorságuk álmodni, és akik vállalják a kockázatot, hogy az álmaik szerint éljenek - mindenki a maga tehetsége szerint.

A kicsiny lelkek, akik hatalmat akarnak mások felett, először azt a hitet pusztítják el, amelyet amazok saját maguk iránt éreznek.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1