Hatalom idézetek

A világ elé tárt hatalom feláldozott hatalom. (...) Az igazán nagyok láthatatlanul, észrevétlenül gyakorolják befolyásukat. Vannak, akik azt mondják, a látható dolgok sebezhetőek.

Vannak emberek, akik hajlandók kiszolgálni bármilyen hatalmat, csak hatalom legyen.

Halljatok engem, ti sóhajtozó emberek!
A fájdalom s megbánás szomorúságai
A halottakra és haldoklókra hagyatik,
A népre, mely még nem ismer engem.

Ha uralkodsz, megismered a hatalmat. Ez vakmerő felelőtlenséghez vezethet, fájdalmas túlzásokhoz, továbbá a legszörnyűbb pusztuláshoz - az elvadult élvhajhászáshoz.

Azt mondják, ha a jó tétlen marad, a gonosz győz, pedig azt kellene mondaniuk, hogy a gonosz mindenképpen győz.

Be kellett látnom, hogy állásomban tehetetlen vagyok, s azt csak a legjobb szándéktól vezérelve tartottam meg.

A győztesek bukásának oka pedig, hogy a csúcsra jutott politikusok és gazdasági hercegek csalhatatlanságuk bizonyítékát látják elért sikereikben.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1