Bűn idézetek

Az okoskodásból sosem lesz gyilkosság; gyilkos ösztön kell hozzá, hogy rávesse magát az áldozatra, éhség vagy szenvedély, hogy szétmarcangolja.

Csak egy megbocsáthatatlan bűnt ismerek: ha rosszak vagyunk azokhoz, akiket ránk bíztak.

A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.

- A bűn nem kerülheti el büntetését.
- A bűn sosem kerüli el büntetését, Monsieur. De a büntetés néha titkos.

A világ minden teremtménye közül az ember az egyetlen, amelyik értelmetlenül és indokolatlanul öl, pusztán azért, mert örömet szerez neki, ha szenvedést és halált okozhat.

Az emberek becsülete nem nyilatkozataikban rejlik, hanem hétköznapi cselekedeteikben.

A kérdés most már ez: a betegség szüli-e a bűntettet, vagy magának a bűntettnek sajátos természetéből következik, hogy mindig együtt jár valami beteges folyamattal?

Bűneinket méltósággal kell viselnünk, mint királyi palástot. Mint a dicsfényt, melyről nem tudunk, melyet mintha nem vennénk tudomásul. Csak a bűnös lények körvonala nem mosódik el a légkör sarában....

Az olyasféle önáltatás, hogy a háború elkerülhetetlen szükségszerűség, nem más, mint gyáva menekülés saját bűneinktől.

Oldalak

Fontosabb idézet kategóriák

Jog

Bor

F1